Project Description

МЕГАКОНСТРУКЦИИ

  Gallery-Icon1a  GALLERY     |   castles-1a  TO LET     |   promo-2a  TOP OFFERS   |   products   PRODUCTS

ТИЙМБИЛДИНГ МЕГАКОНСТРУКЦИИ

Тиймбилдинг програма „Мегаконструкции“ илюстрира концепцията за реализиране на проект, макар и по забавен начин.

В условията на игра, участниците ще се сблъскат с необходимостта постигане / реализиране на зададен краен продукт посредством ограничени ресурси, чрез непрекъснато взаймодействие на отделните екипи, но и в условията на пряка конкуренция.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

Продължителност: До 2,5 часа;

Големина на групата: Няма ограничение

Местонахождение: На закрито / на открито

Тип: Конкурентен / Неконкурентен