Project Description

МАСКАРАДНИ ИГРИ

  Gallery-Icon1a  GALLERY     |   castles-1a  TO LET     |   promo-2a  TOP OFFERS   |   products   PRODUCTS

„МАСКАРАДНИ ИГРИ“  

Генералната идея на програмата е в съзвучие с фолклорните традиции и представлява провеждане на маскарадни игри и надиграване.

Разделени на отбори, участниците получат конкретна информация за дадена етнографска група, обичаи и пр. Осигуряват им се и съответните материали за направата на подходящ реквизит, маски, облекло и пр., за претворяване на дадената етнографска традиция в действителност.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

Продължителност: 2,5 – 4 часа;

Големина на групата: Няма ограничение

Местонахождение: На открито / на закрито

Тип: Конкурентен